Shooting World Kontich

Veiligheid boven alles!

De schietsport is, in tegenstelling tot hoe veel leken het aanvoelen, een extreem veilige sport. Dit blijkt o.a. uit het feit dat wij de geringste verzekeringspremie moeten betalen van zowat alle sporttakken. Volgens die schaal zijn wij even gevaarlijk als bridge! Hoe komt dit ?

Omgaan met en bezit van wapens brengen een groot verantwoordelijkheidsbesef mee. Dit besef uit zich in de wijze waarop wij onze wapens bewaren en hanteren. Enkel perfecte discipline op dat vlak heeft ervoor gezorgd dat wij tot op heden in België onze hobby nog mogen beoefenen ...

Bovendien hoeft men in de omgang met wapens eigenlijk vooral drie eenvoudige regels voor ogen te houden, om de veiligheid te waarborgen:

Behandel een wapen altijd als ware het geladen is!
Dit houdt tal van elementen in: Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is ! Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren ! Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten. Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz.).

Richt je wapen nooit op iets wat je niet raken wil!
Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan. Naar een persoon wijzen is ondenkbaar. Niet per ongeluk, niet wanneer je wapen ontladen is, nooit. Het is een onvergeeflijke fout.

Wees zeker van wat er zich achter je doel bevindt!
Wees zeker van je doel is een notie die niet alleen voor de jacht opgaat. De achtergrond is zéér belangrijk. Daarom schieten we enkel op de schietbaan waar de achtergrond een ondoordringbare kogelvang is! Iedere wapenmanipulatie gebeurt met je wapen in de richting van die kogelvang.

Dit zijn slechts de basisregels! Onze volledige voorschriften vindt u in ons huishoudelijk reglement, waar alle leden en bezoekers zich niet enkel naar te gedragen hebben, maar hetgeen ook volledig geacht wordt gekend te zijn. Onze sport is niet alleen uiterst veilig, samen houden we ze uiterst veilig!

Schieten een sport?

Wie nooit de schietsport beoefend heeft, beschouwt de schietsport niet echt als een sport. Niets is echter minder waar.

Het schieten is inderdaad geen actiesport, en een toeschouwer heeft de indruk dat alles vanzelf gaat. Het schieten is immers een "inwendige" of een "concentratie" sport. Wat niet wegneemt dat een goede algemene conditie zeer belangrijk is voor een topschutter. Tot de basistraining van een schutter behoort joggen, zwemmen, fietsen, kracht en duurtraining, naast de specifieke schiettraining.

De concentratie en de zelfbeheersing die een schutter moet opbrengen bij elk schot die hij (of zij) afvuurt is te vergelijken met de concentratie die een sprinter moet opbrengen bij de start van de 100m sprint. Alleen moet een schutter deze concentratie 60 maal opbouwen in een periode van 1hr30min. Het is niet uitzonderlijk dat een schutter na een wedstrijd volledig uitgeput is, zowel mentaal als fysiek. Een wedstrijdkarabijn kan tot 7kg wegen.

Door het feit dat een algemene goede conditie voldoende is, maar dat vooral zelfbeheersing, concentratie, en techniek doorslaggevend zijn, is de leeftijd van de competitieschutters zeer uiteenlopend. Sommige top schutters hebben reeds deelgenomen aan 4, 5 of zelfs 6 Olympische Spelen. Een bijkomend feit bij deze langdurige sportcarrières is : de sportiviteit. Ik denk dat er in geen enkele andere sport een even grote sportiviteit bestaat als in de schietsport. Natuurlijk zijn de verliezers teleurgesteld, maar in geen enkel andere sport wordt een winnaar zo vaak gefeliciteerd door zijn collega atleten als bij het schieten. Het feit dat schieten een tot en met individuele sport is, is daarvan waarschijnlijk de basis. Een tegenstander kan jouw resultaten niet beïnvloeden en jij kan die van je tegenstander niet beïnvloeden. Iedere atleet is ten volle verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat.

Met training en doorzettingsvermogen is iedereen in staat een redelijk niveau te halen in de schietsport. Wie zich een discipline eigen maakt en bereid is redelijk wat tijd in training te investeren kan tot de top of subtop geraken in België. Wie echter een echte topper wil worden moet keihard trainen, en dit, afhankelijk van het aangeboren talent, vaak gedurende jaren.

Wat is sportschieten?

In eenvoudige bewoordingen of in een eenvoudige structuur het sportschieten uitleggen is een bijna onmogelijke taak. Als sport omvat het Schieten bijna evenveel disciplines als Atletiek.

Het ISSF (International Shooting Sport Federation) (tot voor kort U.I.T) genaamd is de international bond die ervoor instaat dat alle schutters over de ganse wereld een uniform reglement hebben om hun sport te beoefenen. In de praktijk is het wel zo dat er bijna oneindig meer disciplines bestaan dan er door het ISSF erkend zijn. Dit komt vooreerst door de moeilijkheidsgraad van de erkende disciplines, en, door plaatselijke gewoontes en wetgevingen. Maar er mag gesteld worden dat alle sportdisciplines bij het schieten hun basis hebben bij de ISSF reglementen. Er zijn 17 Olympische Schietdisciplines, die in 4 hoofdgroepen kunnen onderverdeeld worden, nml, Kleischieten, Karabijnschieten, Pistoolschieten, en , Lopend Doel schieten.

De Sporttakken die op deze bladzijden behandeld worden zijn de "DOELSCHUTTERS". Maar ook bij het doelschieten is er eveneens een grote diversiteit. Met doelschieten bedoelen we het schieten vanaf een vast schietpunt naar een kartonnen schijf, met karabijn of pistool.

De verschillende disciplines onderscheiden zich door het gebruikte wapen (pistool of karabijn), de afstand tot het doel (10m, 50m, 100m, 300m), de houding (staand, liggend, knielend, of een combinatie van deze houdingen), het kaliber van het wapen ( .177, .22 , .32, .38, enz.), het aantal schot per wedstrijd (40, 60, 120)

Uitzonderlijk aan deze sport is de diversiteit in leeftijden van de deelnemers, de jongste olympische kampioen ooit was 16 jaar (Konstatin Lukashik in 1992) en de oudste olympische kampioen ooit was er 72 (Oscar Shawn in 1920).

Begeleiding bij Shooting World

Schietstand Shooting World zet zich in om zowel de beginnende alsook de gevorderde schutter de nodige bekwame begleiding te bieden. We brengen u graag in contact met onze schietmonitoren die zowel lessen voorzien om voor de hanterings- en schietproef te slagen, als voor verdere vervolmaking van uw schietprestaties. U kan een afspraak maken met een monitor met behulp van de gegevens die vermeld worden op de contact pagina.


Contacteer ons

Wenst u bijkomende informatie over Shooting World?
U kan vrijblijvend een bezoekje brengen op:
Zilverbergstraat 5 - 2550 Kontich

Of u kan ons contacteren via:
Tel: 03 458 52 22 - Mail: info@shootingworld.be
Bezoek onze Facebook pagina